Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
濕疹、內風濕關節炎元凶 糯米難消化易於小腸發霉 刺激宿主吸收糖份致發炎 - 鄭丹瑞《健康旦》 #林緯焜 教授 #梁卓惠 Part 3 (CC中文字幕)
健康旦 HiEggo
健康旦 HiEggo 380N theo dõi 898 Videos 70.9TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem37.63N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.82TR - 12.3TR
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
鄭丹瑞 健康旦 濕疹 風濕 關節炎 糯米 消化 小腸 發霉 糖份 發炎 林緯焜 梁卓惠 gnib
Giới thiệu
濕疹、內風濕關節炎元凶 糯米難消化易於小腸發霉 刺激宿主吸收糖份致發炎 - 鄭丹瑞《健康旦》 #林緯焜 教授 #梁卓惠 Part 3 (CC中文字幕)

《健康.旦》網站 : https://www.hieggo.com.hk

#鄭丹瑞 #健康旦 #林緯焜 #梁卓惠 #gnib #專家
Mở