Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
濕疹、內風濕關節炎元凶 糯米難消化易於小腸發霉 刺激宿主吸收糖份致發炎 - 鄭丹瑞《健康旦》 #林緯焜 教授 #梁卓惠 Part 3 (CC中文字幕)
健康旦 HiEggo
健康旦 HiEggo 361N theo dõi 836 Videos 64.31TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem37.02N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 10.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 6.73TR - 12.1TR
Tỷ lệ tương tác 2.5%
Thẻ gắn
鄭丹瑞 健康旦 濕疹 風濕 關節炎 糯米 消化 小腸 發霉 糖份 發炎 林緯焜 梁卓惠 gnib
Giới thiệu
濕疹、內風濕關節炎元凶 糯米難消化易於小腸發霉 刺激宿主吸收糖份致發炎 - 鄭丹瑞《健康旦》 #林緯焜 教授 #梁卓惠 Part 3 (CC中文字幕)

《健康.旦》網站 : https://www.hieggo.com.hk

#鄭丹瑞 #健康旦 #林緯焜 #梁卓惠 #gnib #專家
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)