Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hello world . From Jennie
Jennierubyjane Official
Jennierubyjane Official 7.05TR theo dõi 4 Videos 62.07TR lượt xem 2021-01-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem32.66TR
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận364.17N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 14.86TỶ - 26.75TỶ
Tỷ lệ tương tác 21.22%
Thẻ gắn
BLACKPINK JENNIE 제니 블랙핑크
Giới thiệu
Original Music by Mandy Moore - When Will My Life Begin?
Cover by Jennie

#HelloWorld #FromJennie #20210116
Mở