Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jump King × StylishNoob ステージ2攻略編 Part4 2020/05/04
スタヌ ライブラリー
スタヌ ライブラリー 4.29N theo dõi 54 Videos 612.46N lượt xem 2021-03-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.46N
Thích tỷ lệ 85.7%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 34.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 455N
Tỷ lệ tương tác 4.51%
Thẻ gắn
stylishnoob スタヌ JK
Giới thiệu
●StylishNoobさん Twitch(ライブ)
https://www.twitch.tv/stylishnoob4
●StylishNoobさん YouTube(動画)
https://www.youtube.com/channel/UC2j4lymo8Ce_1RXMeo4afcQ
●StylishNoobさん Twitter
https://twitter.com/stylishnoob

●StylishNoobさん 所属チーム DeToNator
https://detonator-gg.com/

●公認切り抜きさん YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBgPKogyZMX1UoaM_j5Oc7w


▼目次▼
00:00 オープニング
00:15 本編開始
1:21:34 HIDDEN_KINGDOM
1:22:58 BLACK_SANCTUM
3:10:17 DEEP_RUIN(開始後初)
3:33:55 THE_DARK_TOWER(開始後初)
6:52:56 お姫様
6:57:07 再お姫様
7:00:28 ステージ3を軽く
7:14:55 ステージ1を1発クリアできるはず
7:49:19 クリップを見る


#stylishnoob
#スタヌ
#JumpKing
#JK
Mở