Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
разбудили важака
Фрик хаус
Фрик хаус 12.8N theo dõi 211 Videos 13.27TR lượt xem 2021-05-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.04N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 23.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 546N
Tỷ lệ tương tác 9.07%
Thẻ gắn
twitch freak
Giới thiệu
строго монке
канал:https://www.twitch.tv/dmitry_lixxx
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Видео носит исключительно юмористический характер и не несёт в себе цель оскорбить чьи-либо чувства.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
по вопросам писать на почту:
[email protected]
есть клип связанный с фриками, пиши в лс группы: https://vk.com/club203958929
Mở