Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yep🥱 HD Lace Bob Wig Install Naturally #Elfinhair Review~ She's So Pretty With It~
Elfin Hair
Elfin Hair 131N theo dõi 886 Videos 58.72TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-04
Tổng số lượt xem1.35N
Thích tỷ lệ 8.86%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 614.25N - 705.25N
Tỷ lệ tương tác 13.29%
Thẻ gắn
brazilian hair elfin hair healthy hair virgin hair peruvian hair malaysian hair human hair wig install hair tutorial lace wig hd lace wig elfin hair review elfin hair hd lace hairstyles raw hair wig melted lace wig affordable wigs natural hair wig lace wig review step by step intro wig tutorial for beginners wig install tutorial protective styles hd lace closure lace frontal invisible lace wig hd lace lace bob wig
Giới thiệu
😍Before vs After? Sis, watch our [email protected] how to slay our lace bob wig!! Super natural and invisible!
📌Click link to order: https://bit.ly/3tZaDa1
💰Code for discount: LYNN💰

#wigtutorial​​​​​​​​​​ #wiginstall​​​​​​​​​​​​​ #undetectablelace​​​​​​​​​​​​​ #hdlacewig​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #hdlace

💟-------------------------💗#ElfinHair💗----------------------------💟

🤔Looking 100% Healthy Human Hair👉🏼👉🏼Elfin Hair Company
😎100% Human Hair Vendor
🤗Bundles, closures, frontals, and wigs on sale
🥰Only Website⏭ https://www.elfinhair.com🔗

💕Hot Sale
3 bundles deal➡https://bit.ly/39p6GD5
HD Lace Wigs➡https://bit.ly/2Jmmgoa
Headband Wigs➡https://bit.ly/3obokP5

💞New Arrival:
T Part Lace Brown Blonde Highlighted Wigs➡https://bit.ly/2KRn3yd
Afro Curly Lace Frontal Wigs➡https://bit.ly/3cqdq4x

💘💘💘Contact #Elfinhair 👇🏼👇🏼👇🏼
💌Email➡[email protected]
🌐Facebook➡https://www.facebook.com/elfinhair
🌸Instagram➡https://instagram.com/elfinhair/
🤣Tiktok➡https://www.tiktok.com/@elfin.hair
📞Wholesale business WhatsApp➡+86-15603062778
Mở