Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【#監督的力量】42歲客運司機打高端猝逝!老父嗆總統:我慢性病都活得好好!向中天申冤@中天新聞
中天電視
中天電視 2.69TR theo dõi 72617 Videos 1.7TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem479.87N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận2.71N
Tỷ lệ lượt xem 17.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 104.78TR - 174.65TR
Tỷ lệ tương tác 8.04%
Thẻ gắn
中天 中天電視 中天新聞 CTI 會員 高端 猝逝 客运 驾驶 司机 慢性病 总统 疫苗 打疫苗 申冤 中天新闻 监督的力量 赖丽樱 赖小樱 维尼王 风险 疫情 AZ 中英医院 莫德纳 卢秀芳 大陆 中国 中国新闻 大陆新闻 台湾新闻 王又正 正常发挥 赵少康 少康战情室 台湾
Giới thiệu