Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
190816 젝스키스 이재진 - 21:00 젝키빌라 무대인사 - 건대입구
realjin
realjin 767 theo dõi 70 Videos 176.31N lượt xem 2019-08-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem341
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 44.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 36.07%
Thẻ gắn
젝스키스 젝키 SECHSKIES 이재진 JAIJIN JAEJIN 재진 LEEJAIJIN
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)