Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
หมูย่างเกาหลี ตามรอยซีรีย์แหละดูออก
Kids Play
Kids Play 1.73TR theo dõi 2149 Videos 1.11TỶ lượt xem 2021-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem8.59N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 614.25N - 1.54TR
Tỷ lệ tương tác 3.26%
Thẻ gắn
Giới thiệu