Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
여수 백도 빅게임(파핑) 부시리 랜딩
JSCOMPANY TV
JSCOMPANY TV 15.4N theo dõi 325 Videos 3.78TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem928
Thích tỷ lệ 81.8%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 409.5N - 750.75N
Tỷ lệ tương tác 2.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
박혜원 스텝이 여수의 백도권으로 선상 빅게임 낚시를 다녀왔습니다.
새로 출시된 빅쏘드 N P4 ver.2의 대부시리 랜딩모습을 보실 수 있습니다.
(풀영상은 우럭부부 채널에서 보실 수 있습니다)

#제이에스컴퍼니 #빅쏘드 #루어낚시 #빅게임 #부시리 #jscompany #bixodnp4ver2 #biggame #popping
Mở