Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LAST CHICKEN DINNER WITH ELEMENTRIX 🧡
NANG OFFICIAL
NANG OFFICIAL 23.3N theo dõi 141 Videos 701.46N lượt xem 2021-03-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14.73N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận175
Tỷ lệ lượt xem 63.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.68TR - 7.75TR
Tỷ lệ tương tác 28.74%
Thẻ gắn
nang ex nang nang official mr hyozu elementrix
Giới thiệu
It was an amazing journey in Elementrix 🧡. Thank you everyone #ExNation 🧡

MEMBERSHIP LINK:
https://www.youtube.com/channel/UCTqzwi8JU3iFEvTTOTJYXZw/join

Support channel through:
esewa: 9840021735
Mở