Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LISA PHOTOBOOK [0327] VOL.2 -SECOND EDITION- Online Fansigning Event
BLACKPINK
BLACKPINK 70.2TR theo dõi 395 Videos 21.44TỶ lượt xem 2021-04-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem5.01TR
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận37.31N
Tỷ lệ lượt xem 7.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.28TỶ - 4.1TỶ
Tỷ lệ tương tác 19.92%
Thẻ gắn
YG Entertainment YG 와이지 K-pop BLACKPINK 블랙핑크 블핑 제니 로제 리사 지수 Lisa Jisoo Jennie Rosé BLINK 블링크 ROSÉ On The Ground 로제 On The Ground On The Ground 로제 R ROSÉ R ROSE R ROSE On The Ground
Giới thiệu
#LISA #리사 #Online_Fansigning_Event #LISAPHOTOBOOK #0327 #VOL_2 #SECONDEDITION #YG
Mở