Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Superheroes Nerf : Giant Siren Head Monster Attack Superheroes Team In Real Life
Superheroes Nerf
Superheroes Nerf 730N theo dõi 89 Videos 218.79TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem70.42N
Thích tỷ lệ 68.5%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 9.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 32.03TR - 37.15TR
Tỷ lệ tương tác 0.28%
Thẻ gắn
Battle Nerf War Salesman fight battle nerf war battle nerf hero man nerf war nerf squad nerf gun game nerf battle nerf gun nerf fps gun game nerf video fps Robber Group Robber Group ice cream ice cream battle Battle War Superheroes Nerf
Giới thiệu
Giant Siren Head Monster Attack Superheroes Team In Real Life
======================================================

❤️Thank you for watching and supporting our Superheroes Nerf channel

🔔 Subscribe to Superheroes Nerf and hit the bell: https://bit.ly/2X2g347

💻 Contact us: [email protected]

🎬 Nerf playlists
Superheroes Nerf: http://bit.ly/2IMDsj6
Nerf War Action: http://bit.ly/2vTB2fN
Watching other episodes:
📌Superheroes Nerf: Go Fishing Nerf Guns Grilled Fish Battle: https://youtu.be/M_BkKQiIDRg
📌Superheroes Nerf: SEAL Girl Go Fishing Nerf Guns MEGA SNICKERS BATTLE: https://youtu.be/LJwL7YnEeSw

About Superheroes Nerf: Superheroes Nerf brings to you by the nerf guns film with Captain SEAL John and his teammate ! In this Nerf war, the SEAL teams use Nerf guns along with many new skills to fight in Nerf battles against criminal groups.

#SuperheroesNerf #nerf #nerfgun #nerfbattle #nerfwar
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)