Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THAT MID-RANGE THO!! 😤 J.Jones & Friga Talk About Their 1v1 | HouseReacts
House
House 161N theo dõi 591 Videos 44.77TR lượt xem 2020-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem86.56N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận231
Tỷ lệ lượt xem 53.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 39.38TR - 45.68TR
Tỷ lệ tương tác 8.48%
Thẻ gắn
tre jay dre nick squadcast kickgenius house reacts basketball shoes
Giới thiệu