Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
연유와 쿠키를 섞으면 놀라운 맛이..
하루세끼 daily meals
하루세끼 daily meals 189N theo dõi 179 Videos 74.58TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-24
Tổng số lượt xem18.8N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận39
Tỷ lệ lượt xem 10%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 8.55TR - 15.37TR
Tỷ lệ tương tác 4.48%
Thẻ gắn
하루세끼 cookingasmr korean recipe easy recipe Food ASMR 연유쿠키 쿠키만들기 연유쿠키 만들기 델로스 쿠키 condensed milk cookies cookies recipe
Giới thiệu
안녕하세요.
하루세끼 daily meals 입니다.
오늘은 간단하고 맛있는 연유쿠키 입니다.
식감도 좋고 특히 델로스과자로하니까 맛있더라구요(광고아님)
좋아하시는 쿠키로 하면됩니다!!

[ 재료 ] 1Tbs = 15ml
- 315g 델로스쿠키
- 280g 연유
- 4스푼 코코아가루
- 50g 녹인버터

[레시피]
1. 과자를 가루로 만들어준다.
2. 과자에 코코아가루를 넣고 섞어준다.
3. 연유와 녹인버터를 넣고 섞어준다.
4. 모양을 이쁘게 잡아준다.
5. 코코아파우더를 뿌려준다.

[ Ingredients ]
- 315g Cookie
- 280g Condensed milk
- 4Tbs Cocoa powder
- 50g Melted butte

::문의::
Tiktok 👉 dailymeals91
Instagram 👉 s_juhwan_
E-mail 👉 [email protected]
Mở