Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
리얼먹방:) 녹차 물에 밥 말아서 부세조기 고추장무침 (ft.여러가지 반찬) ★ 디저트는 꽈베기!!ㅣGochujang CroakersㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ
[햄지]Hamzy
[햄지]Hamzy 8.38TR theo dõi 367 Videos 2.49TỶ lượt xem 2021-05-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem3.13TR
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận2.23N
Tỷ lệ lượt xem 37.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.42TỶ - 2.56TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.63%
Thẻ gắn
여자먹방 맛방 먹방 막방 멋방 mukbang korean food eating show 리얼사운드 real sound spicy food モッパン 부세조기 고추장무침 조기구이 굴비구이 보리굴비 보리굴비 먹방 녹차물에 밥 보리굴비 고추장무침 보리굴비 손질법 보리굴비 레시피 낙지젓갈 먹방 젓갈 먹방 오이지 먹방 어묵볶음 오뎅볶음 연근조림 반찬 만들기 반찬 레시피 밑반찬 만들기 집밥 먹방 햄지 집밥 korean home meal korean home food fish mukbang seafood mukbang 집밥 레시피 디저트 먹방 꽈배기 먹방 dessert mukbang korean dessert korean bread korean seafood 조기 쌀뜨물 보리굴비 쌀뜨물 생선구이 먹방 백종원 보리굴비 김수미 보리굴비
Giới thiệu
★Today's menu is Rice In Green Tea With Gochujang Croakers (ft. Korean Side Dishes) ☆ Kkwabaegi (Korean Twisted Doughnut)★

If you are already subscribed to my channel, welcome back and thank you for watching.
I would appreciate it if you check my previous videos and please keep supporting me by liking my videos.
If you are new to my channel, please subscribe and like my videos and I hope you come back for my latest videos as well.
If possible, I will try to make meals of your choice, so please let me know your preference in the comments below.

★Email★
[email protected]
★Instagram★
https://www.instagram.com/hamzy_1990/

구독,좋아요,댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♡
.
.
.
.
.
#부세조기 #고추장무침 #꽈배기 #집밥 #koreanfood #디저트 #dessert #mukbang #eatingshow #asmr #realsound #hamzy
Mở