Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Est-ce que VOUS êtes des merdes ? #2
Cyrus North
Cyrus North 646N theo dõi 188 Videos 38.6TR lượt xem 2021-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem225.46N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận947
Tỷ lệ lượt xem 34.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 184.63TR - 205.15TR
Tỷ lệ tương tác 13.86%
Thẻ gắn
Cyrus north
Giới thiệu
Vous m'envoyez vos histoire et moi je vous juge ! Bienvenue sur : Est-ce que vous êtes des merdes ? :)
Le T-shirt Curiosité Summer Edition : https://traphic.fr/collections/all/products/curiosite

Pour m'envoyer une histoire : etesvousdesmerdes @ gmail.com

Il faut impérativement passer par un des services suivants :
- https://www.guerrillamail.com/fr/compose

Instagram : http://www.instagram.com/cyrusnorth
Twitch : http://www.twitch.tv/cyrusnorth
Montage : @Alphi ​
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)