Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ブラックパンサー:ワカンダフォーエバーの意外と知られていない事#shorts
アメコミ映画チャンネル
アメコミ映画チャンネル 61.4N theo dõi 641 Videos 36.91TR lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-09
Tổng số lượt xem182.12N
Thích tỷ lệ 1.69%
Số lần bình luận102
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 132.58TR - 241.96TR
Tỷ lệ tương tác 2.25%
Thẻ gắn
ブラックパンサー、ブラックパンサーワカンダフォーエバー、ワカンダ、ネイモア アイアンマン2、アベンジャーズ、アベンジャーズエンドゲーム
Giới thiệu