Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ROPA BEBÉ: Arrullo bebé DIY* ( muy fácil). Towel for the baby.
Corta y cose tu ropa.
Corta y cose tu ropa. 26.2N theo dõi 69 Videos 2.19TR lượt xem 2021-04-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem479
Thích tỷ lệ 13.15%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 36.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Un arrullo es muy práctico para cuando acaban de nacer. Este es además con toalla en el interior para poder secarlos después del baño también.

TIPS DE COSTURA.:
https://youtu.be/ZCmcNiIF6GY

MI CUARTO de COSTURA:
https://youtu.be/Yp49DlfEgJo

FACEBOOK: @cortaycoseturopa
INSTAGRAM: @Llavaisa_costura
Mở