Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Galaxy Z Flip: Tasarım | Samsung
Samsung Türkiye
Samsung Türkiye 388N theo dõi 1162 Videos 732.27TR lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem199.45N
Thích tỷ lệ 95.3%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 51.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 36.3TR - 65.33TR
Tỷ lệ tương tác 0.05%
Thẻ gắn
samsung samsung electronics samsung türkiye samsungturkiye samsung turkey galaxy fold 2 z fold 2 galaxy z fold2 z fold2 fold2 katlanabilir telefon katlanabilir samsung katlanabilir telefon samsung katlanabilir samsung flip2 flip2 feature video flip2
Giới thiệu
Galaxy Z Flip sayesinde kendinizi ifade etmenin yeni şekliyle tanışın.

Daha fazla bilgi için: https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-flip/

#GalaxyZFlip #SamsungGalaxy
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)