Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hedy Lamarr Adalah Sosok Yang Berjasa Di Bidang Sains Dan Teknologi
Diary Manis
Diary Manis 14 theo dõi 7 Videos 8.57N lượt xem 2015-11-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem61
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
hedy lamarr spouse hedy lamarr quotes hedy lamarr inventor hedy lamarr biography hedy lamarr gallery hedy lamarr invention hedy lamarr children hedy lamarr education
Giới thiệu
Hari Ini, Tepat pergantian detik Jam pukul 12.00 Menuju Tanggal 9 November 2015, Tepat dimana Hari Hedy Lamarr Dilahirkan 101 Tahun yang lalu. Mengenang sosok cantik jelita di masa kejayaannya dulu, Google Mengabadikannya dengan sebuah Video yang sangat menarik di halaman depannya.
Mở