Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Smart Dog 😍🐶 | Dog Has Leg Injury in Wheelchair #60
MCN Dog TV
MCN Dog TV 200N theo dõi 22 Videos 27.56TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem1.28TR
Thích tỷ lệ 84.2%
Số lần bình luận85
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 582.8TR - 676.06TR
Tỷ lệ tương tác 0.69%
Thẻ gắn
mcn dog dog smart dog rescue dog touching about dogs animal animals dog cute funny dog animals cute
Giới thiệu
The clips about the touching situations of the dog, the dog is very intelligent, it is not only an animal but also a friend of man.
-------------------------- ★★★★★ ----------------------------
Have fun watching the video.
To see the latest videos, please subscribe to the channel.
-------------------------- ★★★★★ ----------------------------
The video is mostly copyrighted, please do not copy.
If you have any questions, please contact: [email protected]
#dog #smartdog
Mở