Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ХОВАНСКИЙ / МИХАЛКОВ / ДОМ 2 / ГОБЛИН / ТОДОРЕНКО
Нарезки Хованского [Ежик Сармат]
Нарезки Хованского [Ежик Сармат] 1.06N theo dõi 55 Videos 713.85N lượt xem 2020-05-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-20
Tổng số lượt xem1.52N
Thích tỷ lệ 1.57%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 273N
Tỷ lệ tương tác 3.54%
Thẻ gắn
хованский нарезки нарезки хованского Хованский стримы Хованский нарезки хова о Хованский о юрий хованский хова
Giới thiệu
Канал Юры https://www.youtube.com/user/russianstandup

0:00 Начало ( Разогрев )
1:00 Гоблин
2:25 Про "Живой Журнал"
5:49 Тренды ютуба
7:54 Регина Тодоренко
12:52 5G вышки сжигают,Виктория Боня, Дом 2.
19:08 Мэддисон
21:25 Андрей Петров не дал бы Юре
26:21 Топ порноактрис
28:22 Как воспитывать детей
Mở