Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
tacy e Mia jogam o desafio com números
Nastya Artem Mia PRT
Nastya Artem Mia PRT 2.3TR theo dõi 267 Videos 610.3TR lượt xem 2021-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-20
Tổng số lượt xem32.01N
Thích tỷ lệ 0.67%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 14.56TR - 16.88TR
Tỷ lệ tương tác 0.67%
Thẻ gắn
nastya e artem vídeo infantil vídeos para crianças brincadeira de crianças brinquedos novos histórias para crianças brinquedos para crianças nastya artem mia prt learn alphabet learn and play abc learning English alphabet nastya and dad nastya learning настя mia prt mia
Giới thiệu
Assine o canal
Nastya Artem Mia PRT https://www.youtube.com/channel/UCGEt9h5rSomMKnwy5RVT-uQ?sub_confirmation=1
Nastya https://www.instagram.com/nastya.odnovol
Mia https://www.instagram.com/mia_odnovol
Mở