Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dictionary - Official Trailer | Abir Chatterjee | Nusrat Jahan | Mosharraf Karim | Bratya Basu
Friends Communication
Friends Communication 67.8N theo dõi 243 Videos 37.16TR lượt xem 2021-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem773.55N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận1N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 28.14TR - 98.55TR
Tỷ lệ tương tác 3.96%
Thẻ gắn
abir chatterjee movies abir chatterjee movies songs abir chatterjee movies 2020 abir chatterjee movies trailers abir chatterjee movies all abir chatterjee movies full abir chatterjee nusrat jahan movies nusrat jahan movie song nusrat jahan movie full nusrat jahan movie 2020 nusrat jahan mushrif karim mosharraf karim মোশাররফ করিম latest bengali movie dictionary ডিকশনারি nusrat jahan dictionary dictionary mosharraf karim dictionary movie dictionary trailer
Giới thiệu
Movie Details:
Name : Dictionary
Cast : #AbirChatterjee, #NusratJahan, #MosharrafKarim, Arna Mukhopadhyay, Falguni Chatterjee, Poulomi Basu, Modhurima Basak, Sagnik Chowdhury etc.
Director : Bratya Basu
Produced By : Firdausul Hasan & Probal Halder
DOP : Sirsha Ray
Editor : Anirban Maity
Art Director : Partha Majumder
Music : Prabuddha Banerjee
Story : Buddhadeb Guha
Screenplay & Dialogues : Ujjwal Chattopadhyay & Bratya Basu
Sound Designer : Dibyo
Stylist : Sulagna Chowdhury
Mở