Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Сердечная рана 16 серия второй фрагмент русская озвучка
Богатые и Знаменитые
Богатые и Знаменитые 46.9N theo dõi 948 Videos 19.13TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem4.5N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 9.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 819N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 4.62%
Thẻ gắn
Giới thiệu