Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
УПА музей
БУБА ШОУ
БУБА ШОУ 52 theo dõi 20 Videos 2.91N lượt xem 2019-09-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem51
Thích tỷ lệ 80%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 98.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 27.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu