Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ร้านย่างเนย​ฝากถึงพวกที่ด่าคนอีสาน
วิทยุและทีวีราษฏร
วิทยุและทีวีราษฏร 98.4N theo dõi 687 Videos 22.2TR lượt xem 2021-11-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-09
Tổng số lượt xem478.97N
Thích tỷ lệ 4.78%
Số lần bình luận2.53N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 34.85TR - 87.17TR
Tỷ lệ tương tác 10.07%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ด่าคนอีสาน #clubhousetoxic
#clubhouse
Mở