Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
사람답게 살고 싶었습니다!
영화에취한다
영화에취한다 115N theo dõi 19 Videos 10.69TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem10.51N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 9.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.77TR - 8.59TR
Tỷ lệ tương tác 2.43%
Thẻ gắn
손은서 임창정 창수 추천영화 영화리뷰
Giới thiệu
추락할 곳 없는 밑바닥 인생.사람답게 살고 싶었다!
영화 창수(2013) 입니다.

영화에 취한다 비지니스메일: [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)