Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
مسرحية سيف العرب ( صدام حسين ) - عبدالحسين عبدالرضا - كاملة
كوميديا
كوميديا 9.4N theo dõi 2 Videos 63.06N lượt xem 2018-12-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.56TR
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận4.89N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 284.73TR - 512.55TR
Tỷ lệ tương tác 4.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
مسرحيات طارق العلي
مسرحية طارق العلي
مسرحيات عبدالحسين عبدالرضا
مسرحية عبدالحسين عبدالرضا
مسرحيات كوميدية
مسرحية كوميدية
مسرحيات مضحكة
مسرحية مضحكة
Mở