Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신스킨 프로젝트 사일러스 프레스티지 에디션 황금칠.. 금칠
떡호떡
떡호떡 292N theo dõi 7498 Videos 359.06TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem19.76N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận79
Tỷ lệ lượt xem 6.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 8.98TR - 16.19TR
Tỷ lệ tương tác 4.66%
Thẻ gắn
떡호떡 dduckhodduck リグ・オブ・レゼンド lol leagueoflegends 리그오브레전드 한국 korea japen 일본 룬테라 레전드오브룬테라 와일드리프트 롤토체스 TFT 전략적팀전투 소환사 협곡
Giới thiệu
인스타그램 : https://www.instagram.com/hodduck93/
트위터 : https://twitter.com/onimusha931
생방송 : https://www.twitch.tv/onimusha93
메일 : [email protected]

유튜브 떡호떡 이모티콘 가입https://www.youtube.com/channel/UCqMixH4Cc7CdySihHG4kkIA/join
떡호떡 카페 : http://cafe.naver.com/dhodduck
페이스북페이지 : http://goo.gl/AzbLIU

키보드 / 앱코 v3 무접점
마우스 / 리얼포스 마우스

구독하기와 좋아요 부탁드립니다!
subscribe and like! thank you!.

リグ・オブ・レゼンド league of legends 리그오브레전드 떡호떡
リーグ・オブ・レジェンド 롤 lol 레전드오브룬테라 와일드리프트 롤토체스 TFT 전략적팀전투
Mở