Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[Shingeki No Kyojin] Don't Stay (BETA)
Carl
Carl 103 theo dõi 8 Videos 4N lượt xem 2013-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem263
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 11.41%
Thẻ gắn
Attack on titan shingeki no kyojin AMV
Giới thiệu
Cant edit buildups. put this project on hold as i actually have a project longer than 30 seconds in the work XD

Attack on titan shingeki no kyojin AMV
Mở