Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BAGAIMANA HARGA IKAN LAUT KETIKA CUACA BURUK BERLALU
KompasTV Makassar ChanneL 23UHF
KompasTV Makassar ChanneL 23UHF 27.7N theo dõi 10466 Videos 7.01TR lượt xem 2020-01-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-25
Tổng số lượt xem24
Thích tỷ lệ 4.17%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 4.17%
Thẻ gắn
Berita Makassar
Giới thiệu
#KSS
#KompasSulsel
#SapaSULSEL


#KompasTVMakassar
Mở