Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Manger Musikklag - Midnight's Butterflies [Maurice Donnet-Monay] - NM 2020
Manger Musikklag
Manger Musikklag 675 theo dõi 33 Videos 304.7N lượt xem 2021-01-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.49N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 4.22%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Sjølvvaltnummer frå NM Brass 2020; Midnight's Butterflies av Maurice Donnet-Monay
Dirigent: Peter Szilvay

Vinner av 4barsrests Contest Performance of the Year 2020 https://www.4barsrest.com/news/43187/4br-awards-2020-contest-performance-of-the-year

Publisert med tillatelse frå Norges Musikkorps Forbund
-------------------------------------------------------
Own choice performance from the Norwegian Nationals 2020; Midnight's Butterflies by Maurice Donnet-Monay
Conductor: Peter Szilvay

Winner of 4barsrest's Contest Performance of the Year 2020 https://www.4barsrest.com/news/43187/4br-awards-2020-contest-performance-of-the-year

https://www.facebook.com/mangermusikklag
https://www.mangermusikklag.com/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)