Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🎥 | من هُنا بدأت .. ومن هُنا ستبدأ أنت - ياسر الشهراني 🇸🇦
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي 67.9N theo dõi 71 Videos 6.36TR lượt xem 2021-08-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-11
Tổng số lượt xem331.33N
Thích tỷ lệ 3.15%
Số lần bình luận612
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.05TR - 30.14TR
Tỷ lệ tương tác 5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#العام_الدراسي_الجديد
Mở