Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【DE JuN】聽得到嗎?
DE JuN
DE JuN 1.85TR theo dõi 949 Videos 1.11TỶ lượt xem 2019-08-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem554.26N
Thích tỷ lệ 2.8%
Số lần bình luận1.45N
Tỷ lệ lượt xem 30%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 121.03TR - 201.74TR
Tỷ lệ tương tác 5.43%
Thẻ gắn
Giới thiệu