Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
원신 EP - 뜨거운 여름날 보물찾기
원신
원신 137N theo dõi 170 Videos 66.2TR lượt xem 2021-06-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem255.87N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận431
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 116.41TR - 209.55TR
Tỷ lệ tương tác 2.53%
Thẻ gắn
원신 만화 모바일 게임 오픈월드 미호요 mihoyo 서풍 기사단 몬드 페이몬 여행자 웬디 엠버 리사 다이루크 케이아 RPG 풍마룡 바바라 판타지 2차원 원신 프로젝트 MMORPG JRPG ARPG genshin impact yt:cc=on
Giới thiệu
붉은 태양이 살금살금 걸어서 뜨거운 여름날로 도망친다.
폭파의 천재는 고개를 들고 불꽃 기사의 소중한 보물을 찾는다.
맑은 시냇물과 유유자적하던 물고기는 분명 또 불안한 하루를 보내게 될 것이다.

#01. Silhouette and Silk Steps - 0:00
#02. Welp, Didn't Expect That - 1:32
#03. Innocent Age - 2:53

무료 다운로드: https://genshin.mihoyo.com/ko

#원신 #미호요

《원신》에 대한 정보 더 보기:
◆공식 홈페이지: https://genshin.mihoyo.com/ko
◆공식 카페: https://cafe.naver.com/genshin
◆공식 페이스북: https://www.facebook.com/genshinimpact.kr/
◆원신 포럼: https://www.hoyolab.com/genshin/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)