Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shekinah Glory-Say Yes
MsJesus63
MsJesus63 6.81N theo dõi 4 Videos 3TR lượt xem 2010-02-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.91TR
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận1.36N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 530.53TR - 954.95TR
Tỷ lệ tương tác 1.38%
Thẻ gắn
say yes glory shekinahglory gospel music church
Giới thiệu
thank you to the viewers for giving over 13,000 views....i love u all..may god bless you..stay posted because there are more spiritual videoz to come.. sincerely,
evangelist addison
Mở