Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2020년의 크리스마스는 Santa Tell Me 가사쓰기로 집콕힐링하세요🎄❤️ / Ariana Grande - Santa Tell Me Handwritten Lyrics
유슬04
유슬04 247N theo dõi 91 Videos 24.17TR lượt xem 2020-12-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem45.45N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận257
Tỷ lệ lượt xem 18.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 20.65TR - 37.21TR
Tỷ lệ tương tác 9.55%
Thẻ gắn
santatellme christmas 가사쓰기
Giới thiệu
이번 2020년은 정말 정신없이 지나간 것 같아요.
벌써 크리스마스고, 며칠 후면 새해가 온다는 게 믿기지가 않네요 😭
집콕하면서 4분 동안 힐링하시길!😘
메리 크리스마스 2020🎄

정말 오랜만이에요 :) 1년 간 제 근황이 궁금하시다면 커뮤니티에 올라갈 공지글을 확인해주세요!I can't believe it's already December of 2020.
It's Christmas, and I can't believe New Year's coming in few days!
Hope you enjoy for 4 minutes! 😘
Merry christmas 2020🎄

Check out the community section if you are curious about how I've been!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

CAMERA : CANON 800D

EMAIL [email protected]
INSTAGRAM yuseul04
Mở