Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
진짜 죽도록 뒤져봤지만 이 집 욕을 못 찾았습니다!
윤호찌
윤호찌 217N theo dõi 450 Videos 102.52TR lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem218.67N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận1.37N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 99.48TR - 179.08TR
Tỷ lệ tương tác 8.71%
Thẻ gắn
윤호찌 맛집 가성비 충청북도 충북 증평 증평군 증평읍 창동리 중앙로 원조부원정육왕소금구이 부원정육식당 먹방 mukbang 모듬구이 소금구이 삼겹살 목살 가부리살 항정살 목덜미살
Giới thiệu
원조부원정육왕소금구이
충북 증평군 증평읍 창동리 679
영업시간 : 12시반 이나 1시에 오픈 ~ 손님계실때까지
(매월 마지막주 일요일 휴무)
전화번호 : 043-838-3474

#충북#증평#원조부원정육왕소금구이
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)