Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ROBLOX PREGNANT UPDATE
Flamingo
Flamingo 11.5TR theo dõi 2333 Videos 9.61TỶ lượt xem 2022-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-23
Tổng số lượt xem3.26TR
Thích tỷ lệ 3.18%
Số lần bình luận13.92N
Tỷ lệ lượt xem 28.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.48TỶ - 1.72TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.45%
Thẻ gắn
Family friendly Roblox Flamingo flamingo meme Roblox meme Roblox funny
Giới thiệu
USE STAR CODE FLAMINGO
Today I play roblox maple hospital and their baby bump update which is odd
Play this sweet little funny game https://www.roblox.com/games/8704997000/Maple-Hospital-BABY-BUMP
Mở