Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BABYMETAL - Awadama Fever (Live compilation)
Babymetal live
Babymetal live 16.9N theo dõi 8 Videos 5.81TR lượt xem 2016-11-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem75.33N
Thích tỷ lệ 0.96%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 54.82TR - 100.07TR
Tỷ lệ tương tác 1.22%
Thẻ gắn
(Live compilation) HD babymetal live Awadama Fever awadama fever live babymetal awadama fever live babymetal karate babymetal yokohama babymetal makuhari babymetal saitama super arena babymetal yava live compilation live compilation babymetal
Giới thiệu