Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SAVING TREVOR AND FRANKLIN FROM DUGGAN BOSS | #Shorts | nuclear vishu
Nuclear Vishu
Nuclear Vishu 447N theo dõi 1039 Videos 205.25TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem37.74N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 8.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.36TR - 4.8TR
Tỷ lệ tương tác 5.36%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#savingtrevor #savingfranklin #gta5 #shortsgta5
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)