Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dadju Reine HELIX REMIX 2017
Moombah Chill !
Moombah Chill ! 5.05N theo dõi 3 Videos 7.12N lượt xem 2017-10-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem87.8N
Thích tỷ lệ 1.31%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 15.97TR - 28.75TR
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
HELIX
https://www.facebook.com/quinsley.ravina?fref=nf&pnref=story
https://soundcloud.com/musicislife-iam-da-flex-k
https://www.instagram.com/helix_official_0/

Road to 4.000:https://www.youtube.com/channel/UCOfGGeKNXkiEVNvkHFc90_A
Mở