Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Le Sacre du Printemps - Stravinsky - St. Petrus & Paulus Wolder (LIVE)
Matty Cilissen Conductor
Matty Cilissen Conductor 171 theo dõi 27 Videos 48.39N lượt xem 2019-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 364N - 637N
Tỷ lệ tương tác 1.95%
Thẻ gắn
sacre du printemps stravinsky greune wolder matty cilissen best recording
Giới thiệu
Le Sacre du Printemps - Igor Stravinsky
Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht
Conductor: Matty Cilissen
Mở