Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EXID(이엑스아이디) - HOT PINK (핫핑크) 1ST JAPAN TOUR | CREAM
Linzlinz10
Linzlinz10 1.77N theo dõi 34 Videos 146.33N lượt xem 2018-12-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-16
Tổng số lượt xem1.21N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 68.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 2.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://www.youtube.com/channel/UC0v5HEbUv4mRLQRiEWhb3cw

https://www.youtube.com/watch?v=sLAJ_Jp83-U

https://www.youtube.com/watch?v=y1EbFPShdPc&t=38s
Mở