Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
風水live show大家一起來學習💪
湯鎮瑋老師
湯鎮瑋老師 50.9N theo dõi 269 Videos 6.14TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.28N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 8.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 773.5N - 1.38TR
Tỷ lệ tương tác 6.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu
風水live show大家一起來學習💪
Mở