Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
لن تصدق ما فعله هؤلاء الرجال في تفاحه😱
مسعود للكوميديا
مسعود للكوميديا 413N theo dõi 129 Videos 141.34TR lượt xem 2022-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-03
Tổng số lượt xem15.97N
Thích tỷ lệ 1.06%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 3.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.25TR - 8.41TR
Tỷ lệ tương tác 1.56%
Thẻ gắn
Giới thiệu