Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이거 완전 잘맞네요 ㅋㅋ 고양이 성격 테스트! | 고양이산책
고양이산책
고양이산책 217N theo dõi 381 Videos 113.99TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem190.47N
Thích tỷ lệ 96.2%
Số lần bình luận329
Tỷ lệ lượt xem 87.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 86.65TR - 155.97TR
Tỷ lệ tương tác 2.68%
Thẻ gắn
고양이 cat 아기고양이 새끼고양이 고양이산책 애니멀봐 동물농장 병맛고양이예능 입양 크림히어로즈 유튜버고양이산책 크림 쿠키 오레오 레오 홍이 꼬물이 catoutdoor kitten babycat 푸딩 푸딩이
Giới thiệu
굿즈구매는 요기서 ▶ http://catoutdoor.shop

#고양이산책 #성격테스트 #고양이 #cat #아기고양이 #새끼고양이 #Catoutdoor


[Video Source Support]
Youtube channel "freeticon" : https://www.youtube.com/c/Freeticon
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)