Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
شفا تريد تكون أخت جيدة للبيبي shfa wants to be good brother for baby
shfa2 - شفا
shfa2 - شفا 32.9TR theo dõi 1156 Videos 19.85TỶ lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem5.3TR
Thích tỷ lệ 67.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 16.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 193.26TR - 483.16TR
Tỷ lệ tương tác 0.56%
Thẻ gắn
Giới thiệu